ยินดีต้อนรับ “คณะกรรมการจากสภาเภสัชกรรม”

สำนักหอสมุดกลางมีความยินดีต้อนรับคณะกรรมการจากสภาเภสัชกรรม ตรวจเยี่ยมประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยสำนักหอสมุดกลางฯ